Åskollen FK

«Det er menneskene som skaper klubben»

Vi presenterer Åskollen FK modellen

Kollen-modellen er utviklet av styret i Åskollen FK over tid. Styret i Åskollen har lang fartstid i klubben, og har derfor brukt sine erfaringer fra de siste årene, samt å hente opp gamle tradisjonelle styringsprinsipper fra 90- og 2000-tallet. Denne kombinasjonen tilrettelagt for dagens situasjon og verdensbilde.
Åskollen FK-modellen er en modell som viser våre fokusområder som klubb, hvem vi er, hva vi må skape for oss selv og hva vi må skape for vårt nærmiljø. Dette skal gjennomsyre klubbens veivalg både i nåtid og fremtid.
Vi bruker ikke det som mål, men som navigasjon for å utvikle oss i en ønsket retning. Det er tross alt «veien vi går» som er gøy, ikke nødvendigvis å nå et endelig mål som er ferdig 🙂
I senter av modellen finner du hvem vi er og hva vårt fokus er. Dette handler ikke bare om spillerutvikling, men om å utvikle og påvirke alle i og rundt klubben på en positiv måte som skaper utvikling.
Åskollen FK sine kollektive rammer består av prinsipper som gjelder for alle klubben, som f.eks: Åskollen FK sine 10 bud, spillerkodeks, styreprinsipper, transferprinsipper o.l. Dette er våre felles overordnede styringsrammer for hvordan vi skal opptre og samhandle i og utenfor klubb og lag.
Sportslige rammer består av prinsipper om hvordan vi skal utføre vårt spill på banen, både kollektivt og individuelt. Videre består rammene av hvordan vi bygger opp innhold i våre treninger, hvordan dette settes sammen for hele sesongen og ikke minst hvordan vi måler prestasjoner basert på gjennomførte treninger. Alt dette for å vite og sikre at vi har overført kompetansen til spillerne individuelt og kollektivt.
Etterlevelse og gjennomføring handler om hvordan vi utøver påvirkning på spillere, trenere, ledere og de rundt oss gjennom de kollektive- og sportslige rammene. Gjør vi det vi skal, slik vi skal, vil dette skape trygghet, trivsel og et utviklende miljø for alle.
Bærekraftstiltakene (presentert i egen nyhet tidligere) er bygget på Drammen kommune sin Drammensmodell med bærekraftige tiltak. Åskollen FK sine bærekraftige tiltak handler om miljø, gjenbruk, delingskultur og det å skape aktivitet. Tiltakene gjennomføres av klubbens medlemmer, og skal hjelpe oss med å skape mer fokus og tid til aktivitet for barn og unge i nærmiljøet. I tillegg ønsker vi å inspirere og motivere barn og unge i vårt nærområde!

Del dette innlegget