Åskollen FK

«Det er menneskene som skaper klubben»

Kollen bærekraftstiltak 2024

I henhold til Kollen modellen er vi opptatt å bidra til & skape et bedre lokalsamfunn, ved siden av vår egen sportslig og menneskelig utvikling, i klubb. Vi vet, at vi ikke er den viktigste eller største faktoren i et slikt målarbeid. MEN vi ønsker å gi vårt bidrag til nærmiljøet via fotballen, så godt vi klarer, med de frivillige ressursene vi har i vår klubb. Her er noen av tiltakene vi satser på i 2024:

3. GOD HELSE 11. LOKALSAMFUNN12. FORBRUK & PROD.17 – SAMARBEID
God fysisk og psykisk helse er en grunnleggende forutsetning for menneskers mulighet til å nå sitt fulle potensial og for å bidra til utvikling i samfunnet.
Gjøre lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Sikre bærekraftig forbruk og produksjon. Vi må alle endre våre forbruksvaner og fremme praksis som gjenbruk, for å minimere avfall.


For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Kommune, krets, næringslivet og frivillige organisasjoner må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.
25 stk. Kollen tiltak120 stk Kollen tiltak7 stk Kollen tiltakKollektive tiltak
– 2 stk “Folkeskamp”, gratis inngang for alle – ta med deg en venn du ikke har sett på lenge
– 11 hjemmekamper, gratis inngang for barn og unge 
– 2 søndager til uorganisert løkkefotball for barn, ungdom & voksne i bydelen, uavhengig nivå med våre A-spillere
– Vi deltar som aktivatorer, motivatorer og forbilder i GIF sin åpen hall dager, for barn og ungdom
– skal være synlig som forbilder på GIF sin fotballskole for barn og unge
– Vi støtter andre frivillige organisasjoner gjennom:
– en årlig budrunde på årets hjemmedrakt til inntekt for Rett Frem Opplevelser
– 20 % av inntektene fra vår “Målklubben” doneres til sykehusklovnene ved Drammen sykehus
– Flest mulig, lengst mulig
– En god sosial og trygg treningsarena for alle, uansett ambisjon eller bakgrunn
– Stoppe unge fra å reise ut av bydelen, for å spille fotball
– Gi yngre ungdomsspillere en “bro” fra ungdomsfotballen og seniorfotballen, i eget nærområde
– Skape aktivitet og engasjement på ulike måter, til det beste for lokalmiljøet vårt
– Gjennomføre ca 120 fellesaktiviteter iløpet av 1 år, knyttet til G19 samarbeidet med GIF
– Sentralt i hver aktivitet ved siden av den sportslige utvikling vil verdier som trygghet, sosial trivsel og inkludering stå på vår hverdagskalender.– Med hjelp fra våre samarbeidspartnere skal vi kunne bruke klubbtøyet i 2-4 år av gangen
– Vi ønsker kun å benytte klubbtøy som er resirkulerbare
– Vi skal implementere en delingskultur hos våre medlemmer:
– Utgått utstyr samles inn 1 gang i året og leveres inn til Røde Kors
– Utgått matchballer deles med ungdomsavdelingen i GIF for trening
– Delingskultur med GIF på felles utstyr for å drive fotballtrening
– Kildesortere avfall etter våre arrangement
– Åskollen FK tar en egen “rusken” aksjon på vår og høst runde hele fotballbane området


Vi i Åskollen vil videre utvikle vårt samarbeid med Glassverket, forsterke vår dialog med Drammen kommune.

For å gjennomføre våre 152 bærekraftige tiltak i 2024, trenger vi også et langsiktig samarbeid med næringslivet av to grunner:

– Frigjøre våre dugnadstimer fra et økonomifokus, til et miljø, helse & sosialt fokus for barn og unge i nærområdet. 
– Krav & kostnader i Norsk Toppfotball høye for en liten klubb, som drives utelukkende på frivillighet!

Del dette innlegget